Entradas

ÉS LEGAL FER JUNTES DE COMUNITATS PER TORNS EN DIFERENTS HORES O DIES PER SALVAR LA LIMITACIÓ D’ASSISTÈNCIA DERIVADA DE LES MESURES SANITÀRIES DE LA COVID 19?

Els assessors jurídics del CAFBL consideren que de cap manera és legal fer les Juntes de les Comunitats de Propietaris per torns en diferents horaris o dies. L’article 553-21 del CCC que regula les CONVOCATÒRIES de les reunions, en el seu punt 4, b) ens diu que la Convocatòria ha d’expressar de manera clara i […]